#

© I. RTN s.r.o.

Informace

Tímto upozorňujeme naše zákazníky na nutnost nechat si zkontrolovat svojí otopnou soustavu autorizovaným energetickým specialistou. …

poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb pravidelně měsíčně do konce následujícího kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto…

jedná se o objekty, kde mají nainstalována dálkově odečitatelná měřidla měřící spotřebu tepla nebo dálkově…

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou…

Vzhledem k poněkud nepřehledné situaci v české legislativě přinášíme přehled toho,  jak je to s…

Doslova v posledních dnech roku byla schválena novela zákona o rozúčtování nákladů na teplo, vodu…

Návrh novely zákona 67/2013  Sb. (o rozúčtování) byl přijat ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, nyní…

Oba běhy WEBINÁŘE, dopolední i odpolení měly celkem 335 shlédnutí. Velký zájem byl i o…

Zastropování cen + jak to vypadá s legislativou na rozúčtování – se dozvíte na našem…