#

odečet rádiový – odečet M-Bus – odečet on-line

Rádio – odečet pomocí rádiového přenosu dat o frekvenci 868 MHz nebo 433 MHz. Frekvence 868 MHz je podstatně méně ovlivnitelná než 433 MHz. Při volbě rádiového systému je třeba zvolit mezi otevřeným a uzavřeným systémem Více o uzavřeném a otevřeném systému

M-Bus – odečet pomocí propojení po kabelech po sběrnici M-Bus. Protože komunikace nepotřebuje baterie, podává informace v daleko kratších intervalech než rádio

WalkBy rádio = pochozí rádiový systém

Principem je vyčítání měřidel pomocí rádiového přenosu pochozím způsobem uvnitř objektu, ale mimo byt.
Odtud jsou data stahována do přijímače a následně předávána do PC, kde jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.

Systém rádiového přenosu dat využívá většinou protokolu Wireless MBUS.
Protokol Wireless MBUS má několik poskupin (S,T,C), proto rádiové systémy různých výrobců spolu většinou nekomunikují.

Dalším důvodem, proč rádiové systémy spolu nekomunikují bývá zakódování dat, které primárně mělo sloužit k tomu, aby se k datům nedostal nikdo nepovolaný. Dnes je to některými firmami zneužíváno k tomu, aby nikdo nemohl vypovědět jejich služby po dobu životnosti systému, protože nikdo jiný nezná kódy. Chcete-li se vyvarovat těchto problémů je potřeba zvolit OTEVŘENÝ SYSTÉM.

Více o uzavřeném a otevřeném systému

Naše firma I.RTN umí vyčítat řadu rádiových systémů a to i těch, které nedodáváme.

Zvažujete-li odchod od stávajícího poskytovatele rozúčtování a máte-li rádiový systém, obraťte se s důvěrou na nás a my Vám rádi sdělíme, zda váš systém umíme vyčíst.

Výhody rádiového systému WalkBy

 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • pokud dojde k rozhodnutí o přechodu na ON-LINE, lze většinou přístroje buď přímo použít nebo přeprogramovat

Systém uzlový (sběrnicový)

Srdcem rádiového přenosu jsou komunikační uzly (sběrnice), do kterých jsou zasílána data z měřičů. Bývají umístěny mimo byt, většinou na chodbě. Uzly spolu vzájemně komunikují a vytvářejí síť. Odtud jsou data předávána do PC, nebo efektivněji přímo přenášena (ON-LINE) na www stránky, kde jsou ihned k dispozici vlastníkům bytů, a následně jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.

Komunikační uzel (sběrnice)

 • komunikační uzel (sběrnice) současně může přijímat pomocí pulsního adaptéru data z:
  • plynoměru – provedení s impulsním výstupem
  • elektroměru – provedení s impulsním výstupem
 • předávání dat do PC lokálně (RS 232) nebo dálkově (GSM)
 • vysílače vysílají informace několikrát denně
 • napájen buď bateriemi nebo 220V

Výhody uzlového (sběrnicového) rádiového systému

 • uzlový systém je nejvhodnější základ pro odečty ON-LINE
 • v případě poškození měřiče, data jsou většinou v uzlu archivována
 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • data přímo vstupují do rozúčtovacího SW
 • v případě napojení přes GSM  získávání dat každodenně (ODEČET ON-LINE)
 • tento systém v poslední době velmi získal na významu v souvislosti s novou směrnicí EU (EED), která preferuje zobrazování informací na portálech

technické zajištění požadavků směrnice 2018/2002 EU – odečty on-line

Systém M-Bus

Přenos informací probíhá po kabelech.
Data jsou následně sbírána pomocí sběrnice.
Odtud jsou data předávána do PC, nebo efektivněji přímo přenášena (ON-LINE) na www stránky, kde jsou ihned k dispozici vlastníkům bytů, a následně jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.

Z principu kabelového rozvodu nemohou být do M-Bus sítě.
zapojeny měřiče na radiátorech = rozdělovače topných nákladů.

POZOR: Nezaměňovat se systémem Wireless M-Bus
(na tomto protokolu pracuje většina měřičů rádio)

M-Bus vodoměry

M-Bus měřiče tepla

 • M-Busová síť současně může přijímat pomocí pulsního adaptéru data z:
  • plynoměru – provedení s impulsním výstupem
  • elektroměru – provedení s impulsním výstupem
 • Předávání dat do PC lokálně (RS 232) nebo dálkově (GSM nebo ethernet)

Výhody M-Bus systému

 • otevřený systém – zákazník není závislý na jednom dodavateli
 • velmi rychlý přenos = vyčítání dat
 • možnost získávání dat ve velmi krátkých intervalech
 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • data přímo vstupují do rozúčtovacího SW
 • v případě napojení přes GSM nebo ethernet (ODEČET ON-LINE) možnost získávání dat každodenně
MOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

© I. RTN s.r.o.