#

Od 1. 1. 2024 budou probíhat kontroly splnění povinnosti bytových domů nechat si zkontrolovat svůj systém vytápění

Tímto upozorňujeme naše zákazníky na nutnost nechat si zkontrolovat svojí otopnou soustavu autorizovaným energetickým specialistou.  Za nesplnění této povinnosti může Státní energetická inspekce ukládat pokuty.

Protože my tuto službu nemůžeme poskytovat, přikládáme odkaz na seznam autorizovaných energetických specialistů, kteří jediní jsou ze zákona oprávněni tuto kontrolu systému vytápění provést.

Odkaz na seznam energetických specialistů

https://www.mpo-enex.cz/experti/

Odkaz na článek MPO  o povinné kontrole systému vytápění

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-jak-je-to-s-povinnosti-kontroly-systemu-vytapeni—277724/