#

Od 1.1.2024 musí některé objekty již doručovat příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a teplé vody.

  • jedná se o objekty, kde mají nainstalována dálkově odečitatelná měřidla měřící spotřebu tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátory)
  • za dálkově odečitatelná se v tomto případě považují ale pouze ta zařízení, která sama (LoRa) nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení (sběrnice) umožňují provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů