#

Jak doručovat od 1.1.2024 příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a teplé vody.

  • poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb pravidelně měsíčně do konce následujícího kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak)
  • Povinnost se považuje za splněnou, i pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb prokazatelně vyrozumí.
  • z toho vyplývá, že ti co mají zobrazení spotřeby on-line, musí toto od 1.1.2024 zpřístupnit všem příjemcům služeb (uživatelům, vlastníkům bytů).