#

Semináře

Informace o webináři pořádaném 25.10.2022

Letos jsme pořádali místo semináře (byl to v pořadí již XVII.) opět webinář.

Byl určen opět POUZE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY.

Žhavým tématem bylo zastropování cen energií. A kromě toho všichni čekali na informace o tom v jaké situaci se nalézá naše legislativa ohledně transpozice EED, protože předchozí týden to schvaloval parlament.   Tentokrát probíhal webinář dopoledne pro správce a odpoledne pro SVJ.

Oba běhy WEBINÁŘE, dopolední i odpolení se setkaly s mimořádným ohlasem – měly celkem 335 shlédnutí. Velký zájem byl i o materiály ze semináře a po jeho skončení jsme obdrželi 120 e-mailů.

Program webináře naleznete zde:  webinář 2022.

Informace o webináři pořádaném 16.11.2021

Letos jsme pořádali místo semináře (byl to v pořadí již XVI.) opět webinář.

Byl určen opět POUZE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY.

Témata byla důležitá a vysoce aktuální, zejména již částečně hotová naše nová legislativa, která  implementuje směrnici EED EU.

Jako tradičně se s obrovským zájmem setkala prezentace paní Brodecké. Není divu, protože paní Brodecká je jedním z největších odborníků na tuto problematiku v ČR a to doplňuje velmi kvaltitním přednesem.

Byla doplněna Dušanem Balajou o technice, která umožňuje zavádění nové legislativy do praxe. Ať se vlastníci domů (SVJ) rozhodnou pro jakékoliv řešení, stejně se jeví jako jediné rozumné řešení zobrazit odečty a rozúčtování na webu. Připravenost naší firmy dokladoval i na živých datech jednoho objektu, který je již na novou legislativu technicky připraven.

Program webináře naleznete zde:  webinář 2021.

Předcházející webinář 2020

V roce 2020 v době koronavirové jsme nemohli pořádat seminář (byl by v pořadí již XV.), tak jsme místo něj pořádali webinář.

Přestože jsme na několika webinářích již přednášeli, toto byl první, který jsme pořádali celý v naší režii. Z tohoto důvodu byl tentokrát POUZE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY.

Témata byla důležitá a vysoce aktuální, zejména kdy bude hotova naše nová legislativa, která by měla implementovat směrnice EU, a s čím příjde.
Legislativa, měla být na základě evropské směrnice připravena ještě před koronavirem, ale stále není hotova, nicméně všichni již na ni čekáme, protože víme, že nás nemine.

Přednášela paní Brodecká, která je jedním z největších odborníků na tuto problematiku v ČR a tedy logicky patří do okruhu odborníků s kterými uvedenou problematiku příslušná ministerstva konzultují.

Webináře se zúčastnilo 81 připojených účastníků.
Program webináře naleznete v Archívu seminářů na stránce dole.

seminář rozúčtování - I.RTN

Jaké důležité změny přináší směrnice 2018/2002 EU? KLIKNĚTE ZDE  

seminář rozúčtování - I.RTN

O našich seminářích

Semináře týkající se problematiky spojené s úsporami nákladů na teplo a vodu si našly už svoje pevné místo u mnoha správců i SVJ. Je to zejména proto, že se v žádném případě nejedná o představování firemních produktů, ale semináře jsou koncipovány na úspory energií v bytových domech obecně s výhledem do budoucna, včetně legislativního vývoje.
Pokud byste si chtěli udělat představu o obsahu seminářů, můžete se níže podívat v archivu seminářů.

Archiv seminářů

Zde v archivu seminářů naleznete programy seminářů (z předchozích let).

pdf2021

pdf

2020


 


© I. RTN s.r.o.