#

Otázky a odpovědi

Směrnice 2018/2002 EU neboli EED –  22/4/2021

Dostali jsme leták od renomované mezinárodní firmy, kde píšou, že dle směrnice EED musíme mít měřiče na dálkový odečet, ale my chceme zůstat u fyzického odečtu. Můžete nám k tomu něco říci?

Ti, kterým se dostala do rukou směrnice 2018/2002 EU (EED), ví, že v ní jsou termíny, od kdy bude zapotřebí instalovat pouze techniku s dálkovým odečtem. Ale přestože jsou ve směrnici závazné termíny, od kdy se musí instalovat měřiče s dálkovým odečtem, které již uplynuly, protože tato směrnice ještě do dnešního dne není transponována do české legislativy. Navíc nikdo nevíme, kdy se to stane a co tam naši úředníci, ja je jecjich zvykem, přidají nebo naopak nedají. Nicméně odpověď na váš dotaz zní: k dnešnímu datu můžete instalovat všechny měřiče bez dálkového odečtu a nic neporušujete.
leták směrnice 2018/2002 EU


Na co SVJ často zapomínají – 20/4/2021

Koupili jsme si na náš dům (42 bytů) nové moderní RTN s pokrokovým systémem rádiové komunikace, ale náš rozúčtovatel je neumí rozúčtovat. Vy byste to uměli?

Po upřesnění vašeho dotazu již víme, že jste sice koupili nové progresivní měřiče, ale nemáte k nim jeden velice důležitý parametr a sice Kc koeficienty, které jsou pro řádné rozúčtování dle platné legislativy naprosto nezbytné. Odpověď tedy zní, že ani my nejsme stavu pomocí vašich nových RTN provést řádné rozúčtování. Ne proto, že bychom to neuměli, ale proto, že nemáte Kc koeficienty.


Dá se vůbec rozúčtováním tepla ušetřit?

Na shromáždění vlastníků říkali, že celé měření a rozúčtování tepla je na nic.

Pokud tohle stanovisko proběhlo na vašem shromáždění vlastníků, patrně ještě nemáte indikátory nebo měřiče tepla nainstalovány. Uvidíte sami po instalaci a rozúčtování cca za 2 roky. Z praxe víme, že úspora bývá 10 – 30% roční spotřeby tepla, což není malý náklad, vezmete-li v potaz, že za teplo platíte (podle velikosti objektu) většinou statisícové částky, a ty platíte každoročně. Důvodem je změna chování vlastníků nebo uživatelů bytů ve vztahu k hospodaření s teplem. Praktickým důkazem, jaký vliv na úsporu je Energetická Liga. Za poslední ročníky se mezi prvních 30 objektů nedostal ani jednou objekt bez měření.


Otevřený systém

Chceme uspořádat výběrové řízení na rádiové měření tepla na radiátorech a rádiové vodoměry. Sousední SVJ nám radí, že máme požadovat otevřený systém. Jaká je výhoda otevřeného systému?

Rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným systémem není v technických parametrech, ale o svobodě rozhodování a závislosti na jediné rozúčtovací firmě. Uzavřený rádiový systém je systém, který může rádiově vyčítat pouze firma, která ho dodala a nainstalovala. Jedná se buď o velké mezinárodní rozúčtovací firmy, nebo i české firmy, které používají přístroje s elektronickou plombou, tzn., že přístroj zakódují a žádná jiná firma ho nemůže dálkově odečíst. Použití uzavřeného systému, znamená, že zákazník nemůže po dobu 10 let změnit rozúčtovatele, i kdyby s ním byl sebevíce nespokojen.


Otevřený systém – pokračování

Ale když budu s firmou provozující uzavřený systém spokojen, tak nevidím žádný problém.

Pokud máte uzavřenou smlouvu na 10 let se stanovenou cenou za rozúčtování, pak je vše v pořádku. Pokud ovšem máte smlouvu na dobu neurčitou, vystavujete se riziku, že Vám poskytovatel rozúčtování zvýší cenu, protože si je vědom Vaší technické závislosti a nemusí se obávat Vašeho odchodu ke konkurenci.


Magnetický přenos odečtu do rádiového modulu

Slyšel jsem, že rádiové vodoměry nejsou antimagnetické?

U rádiových vodoměrů se to má s antimagnetičností trochu jinak. Dnes se všechny vodoměry dělají více či méně antimagnetické. Ale pravdou je, že ty nejlacinější rádiové vodoměry nemají antimagneticky zabezpečen přenos informací z vodoměru, do rádiového modulu a proto se může stát, že tyto vodoměry budou hlásit po rádiu jiné hodnoty, než budou uvedeny na počítadle vodoměru. Je to poměrně nebezpečná a zásadní věc, protože pokud se vodoměry nevyčítají fyzicky (vizuelně) potom se na takový rozdíl může přijít až za pět let. A to jen v případě, že se výměna provádí řádně s fyzickým odečtem


Magnetický přenos odečtu do rádiového modulu – pokračování

My máme vodoměry od mezinárodní renomované firmy, měli bychom tedy mít kvalitní vodoměry s jiným než magnetickým rádiem.

Tady je opravdu jediným vodítkem cena a nikoliv renomé firmy. Protože takovéto firmy určitě primárně nepřipravují vodoměry pro český trh. Ten je pro takovéto firmy opravdu málo zajímavý. A je třeba mít na paměti, že existují v Evropě země, kde se jejich obyvatelé nesnaží odečet obelstít. My ale patříme k zemím, kdy přelstít, obejít popř. jinak přechytračit cokoliv úředního patří k věci národní hrdosti a cti. A u odečtu vodoměrů je to stejné. Jaksi si neuvědujeme, že přechytračujeme zejména sami sebe.


Rozdíl Qn a Q3 u vodoměrů

Objednali jsme u vás vodoměry qn=1,5 m3/hod, ale namontovali jste q3=2,5.

Jsme u dalšího zmatení vyvolaného novými předpisy. Podobné „stížnosti“ dostáváme poměrně často. Příčinou je nová norma na vodoměry tzv MID, která má průtoky jinak nadefinovány. Správně jste napsal, že v jednom případě se jedná o průtok qn a v druhém o průtok q3. Takže průtok 1,5 m3 dle staré normy(qn) = 2,5 m3 dle nové (q3). Protože vodoměry, které jsme Vám nainstalovali spadají již pod normu MID, znamená to, že jsou u Vás namontovány ty správné vodoměry.


Parametr R

V nabídce máme u mokroběžných vodoměrů uveden parametr R. Co to znamená?

Je to parametr uváděný již výše zmíněnou normou na vodoměry tzv MID (2004/22/ES).
R= Q3/Q1 přičemž
Q3 = trvalý průtok
Q1 = minimální průtok
Čím větší je hodnota R, tím měří vodoměr přesněji.


Závada zjištěná při odečtech

Při odečtech vaši pracovníci pečlivě zapsali závadu na jednom přístroji, ale je to už 4 měsíce a nikdo nepřišel závadu odstranit.

My jsme připraveni vždy po skončených odečtech začít odstraňovat závady. Jejich seznam sice máme, ale nemůžeme je automaticky začít odstraňovat. To je způsobeno tím, že nemáme u většiny objektů žádnou smlouvu na servis. Proto musíme nejprve závadu nahlásit správci nebo SVJ a čekat na objednávku. Proto ani nemůžeme závadu zavést do našeho systému, kde objednávky servisů evidujeme. Jsou správci a SVJ, kteří obratem zašlou objednávku a seznam námi zaslaných závad v příloze a toto je nejlepší a nejrychlejší řešení. Ale u většiny správců a SVJ to takto nefunguje, a proto než se vše vzájemně zúřaduje, trvá to často i měsíce. Ale my opravdu nemůžeme odstraňovat závadu bez souhlasu správce nebo majitele objektu.


Objednávka servisu

Jako předseda SVJ jsem u vás objednal provést servis v jednom bytě, ale dodneška to není hotovo. Váš zodpovědný pracovník mi řekl, že se nemůžete dovolat majiteli bytu, ale když já jsem mu zavolal, ihned to zvedl a zařídil jsem to. Domnívám se, že z vaší strany šlo o výmluvu.

To, co zde popisujete, je ten lepší případ, kdy vlastníka bytu můžeme kontaktovat přes předsedu SVJ. Důvodem je, že poměrně dost vlastníků nepřijímá hovor, pokud vidí neznámé číslo. Protože majitel bytu měl Vaše číslo, jako předsedy SVJ uloženo, podařilo se na termínu servisu domluvit. Horší je to v případech, kdy se majiteli bytu nemůžeme vůbec dovolat. Skutečně nemůžeme provést servisní zásah, pokud si s majitelem nebo uživatelem bytu nedomluvíme zpřístupnění bytu.


Reklamace funkčnosti termostatického ventilu

Reklamujeme termostatický ventil, který vaše firma namontovala k nám do bytu. Ventil nefunguje, protože radiátor je studený.

Je otázka, zda radiátor je studený proto, že termostatický ventil nefunguje, nebo naopak funguje správně. To je jedna ze základních funkcí termoventilu, že přivírá topení, pokud teplota místnosti dosáhne žádoucí teploty. Takže vypnutý radiátor může být (a většinou také bývá) znakem funkčnosti termoventilu. Před případnou reklamací doporučujeme přečíst návod k termostatickému ventilu. Návod


Reklamace funkčnosti termostatického ventilu – pokračování

Přesto si myslím, že termostatický ventil nefunguje, protože v místnosti máme zimu a chci ho reklamovat.

V tom případě je třeba u reklamace uvést změřenou teplotu místnosti a hodnotu na kterou je ventil nastaven. Doopravdy nelze vyřizovat reklamaci nahlášenou slovy, že radiátor netopí nebo, že v místnosti je zima.

© I. RTN s.r.o.