#

Samoodečet

samoodečet


I u odečtů rádio WakBy největší kvality se stane, že se z řady důvodů, jeden nebo dva přístroje z celého objektu neodečtou. V tomto případě se obracíme na uživatele bytu, aby provedli samoodečet, protože z praxe víme, že se tyto měřiče při příštím odečtu přihlásí.
Co vyčítat na měřičích

I u fyzických odečtů, v případě závažných důvodů nezpřístupnění bytu, lze za přesně definovaných podmínek provést samoodečet. To se velmi osvědčilo třeba v době karantén a nemocí za koronaviru. Koronavirová opatření

 

Podmínky samoodečtu

V případě, že Vám dohoda s Vaším správcem umožňuje provádět samoodečet, můžete využít náš elektronický formulář pro odeslání z webu (viz níže)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Samoodečet lze akceptovat pouze:

  1. umožňuje-li to naše smlouva s objednatelem rozúčtování (správcem, SVJ apod.)
  2. je-li odečet řádně proveden a odečtový list řádně vyplněn
  3. je-li odečet zaslán do doby provedení rozúčtování
  4. není-li samoodečet zasílán opakovaně více roků po sobě

Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, nemůže být brán na samoodečet zřetel.

POZOR: samoodečet NELZE VYUŽÍT U ROZDĚLOVAČŮ ODPARNÝCH (trubičkových), protože zde je součástí odečtu i výměna trubičky (ano na pár objektech ještě mají – a je to zatím stále v souladu s platnou legislativou – trubičky).

JEŠTĚ POZOR: Pokud je odečet spojen s výměnou měřiče, potom, pokud jsou sice splněny podmínky samoodečtu, je možno ho použít, ale stejně musí nezávisle na odečtu přijít technik a měřič vyměnit.

samoodečet

Formulář samoodečtu k odeslání

K zaslání samoodečtu můžete vyplnit přímo samoodečet zde a přímo z webu odeslat.
Napište do formuláře, prosím, svůj e-mail pro zaslání potvrzení.

IRTN web

elektronický formulář pro odeslání z webu

 

V případě, že samoodečet řádně vyplníte a správně zadáte svou e-mailovou adresu, obdržíte kopii odeslané zprávy, vč. hodnot.

 

 

Co vyčítat na měřičích

Návody odečtových smyček všech přístrojů, které odečítáme naleznete na stránce – Co vyčítat na měřičích.

Postupujte, prosím, podle návodu, ale nezasílejte nám fotografie a už vůbec ne filmy, ale zapište odečet (nejlépe s písmenným kódem – u většiny měřičů je to „M“) a zašlete ho prosím buď v datové (formulář) nebo písemné (dopis) podobě. Na prohlížení fotografií nebo filmů není opravdu v době odečtů čas.

 
 
 
 
 

V případě, že máte měřič, k němuž návod odečtové smyčky není na naší stránce – Co vyčítat na měřičích – uveden, podejte nám prosím zprávu e-mailem

IRTN web
odecty@irtn.cz

© I. RTN s.r.o.