Do nového roku s novým zákonem o rozúčtování

Doslova v posledních dnech roku byla schválena novela zákona o rozúčtování nákladů na teplo, vodu a ostatní služby spojené  s užíváním bytů, která je uvedena ve sbírce 424/2022.

Novela zákona 67/2013 Sb. prošla beze změny senátem, už se čeká jen, až vyjde ve sbírce

Návrh novely zákona 67/2013  Sb. (o rozúčtování) byl přijat ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, nyní se jen čeká až vyjde ve sbírce zákonů.

Tato novela výrazně posunuje termíny uvedené v EED. Zejména termín informace o měsíční spotřebě se posouvá na 1.1.2027. To ale platí pouze pro objekty, které nemají nainstalovány sběrnice. Pro ty tato povinnost bude platit již od 1.1.2024

Podzimní WEBINÁŘ zastropování cen + jak to vypadá s legislativou na rozúčtování se setkal s mimořádným zájmem

Oba běhy WEBINÁŘE, dopolední i odpolení měly celkem 335 shlédnutí. Velký zájem byl i o materiály ze semináře a po jeho skončení jsme obdrželi 120 e-mailů.

zastropování cen + jak to vypadá s legislativou na rozúčtování – WEBINÁŘ

Zastropování cen + jak to vypadá s legislativou na rozúčtování – se dozvíte na našem webináři, který se bude konat 25/10/2022. Seminář, který je určen jen pro naše zákazníky bude probíhat dopoledne (pro správce) a odpoledne pro SVJ. Program semináře naleznete zde –  dopoledníodpolední

Energetická krize – snižování teploty – NEZASAHOVAT DO VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY

Bedlivě sledujeme informace ohledně snižování teploty v bytech. Nemůžeme se ubránit pocitu, že tak nekvalifikovanou diskusi ve sdělovacích prostředcích jsme již dlouho neviděli.

Přitom pro bytové domy se společným vytápěním je situace velice jednoduchá a přehledná: Není třeba dělat nic jiného, než upravit teplotu topné vody, neboli topnou křivku. Ano, za topnou křivku zodpovídá majitel domu, ale upravuje ji buď dodavatel tepla, nebo provozovatel kotelny v domě.

Teplota vytápěných prostor je stanovena legislativou, a v případě, že bude vláda požadovat snížení teplot (a vězme, že snížení teploty o 1°C znamená snížení nákladů minimálně o 6%), tak potom musí stanovit nějakou legislativní výjimku. Teprve na základě této výjimky požádá majitel objektu dodavatele tepla o změnu smlouvy a úpravu topné křivky směrem dolů. Záměrně neuvádíme slovo snížení, ale úpravu, protože náběhová fáze by měla zůstat pokud možno zachována a změnit by se měla až vytápěcí fáze.

Z toho co tady bylo řečeno jednoznačně vyplývá – NEZASAHOVAT DO VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY.

My tohle vše podrobně budeme prezentovat na našich seminářích/webinářích, ale teď je třeba zachovat klid a maximálně s dodavatelem tepla předjednat úpravu topné křivky, ale není vyloučeno, že s tím v rámci vývoje situace přijde sám dodavatel tepla.

Bytové domy – zdroj příjmů i povinností

Na trh se dostalo nové aktualizované vydání této knihy. Naše pracovnice Věra Brodecká, která v současnosti patří k největším odborníkům v oblasti rozúčtování nákladů na teplo a vodu, je jedním ze spoluautorů uvedené knihy

V případě, že o uvedenou knihu máte zájem, můžete ji zakoupit přes níže uvedený odkaz

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/bytove-domy-zdroj-prijmu-i-povinnosti.p6546.html

koronavirová opatření ve světle války

I když při každodením sledování hrůz války na Ukrajině, koronavirus už většinu lidí nezajímá, pořád při montážích dodržujeme alespoň základní covidová pravidla. https://irtn.cz/wp-content/uploads/2022/03/dopis-opatreni-KORONAVIR-2022-03-23-1.pdf

Webinář úspěšně proběhl

Webinář o nové legislativě a jejím převáděním do praxe úspěšně proběhl. V přímém vysílání ho sledovalo 98 účastníků a stejné množství potom shlédlo odpolední reprízu. Někteří možná i vícekrát. Celkem bylo zaznamenáno 241 připojení.

webinář – přihláška

Firma I.RTN pořádá

dne: 16/11/2021 v 10:00 hod

webinář o nové legislativě k měření a rozúčtování.

Program je uveden v příloze https://irtn.cz/wp-content/uploads/2021/10/2021_-program_XVi_seminare.pdf

Přihlášku na webinář zasílejte na e-mail info@irtn.cz . Následně obdržíte přístupové údaje.

Už je to tady – nová legislativa je již ve sbírce zákonů

Po dlouhém očekávání transpozice směrnice EED do naší legislativy, dnešním dnem nalezneme ve sbírce zákonů 2 nové právní předpisy vztahující se k této problematice. Přestože převod EED směrnice není ještě kompletní, v jednom už je jasno. A sice dle nových právních předpisů se od 1.1.2022 mohou instalovat pouze měřiče nebo indikátory s dálkovým odečtem minimálně jednou za měsíc.

Naše zákazníky budeme o všem informovat na našem webináři, který proběhne počátkem listopadu.