#

Co dělat nehodí-li se Vám první řádný termín montáže

  1. Nevolat montážnímu technikovi, že na první termín nebudete doma (zjistí to sám) a být připraveni na druhý termín, který Vám bude oznámen lístkem vhozeným do Vaší označené schránky.
  2. Pokud jste nemohli zpřístupnit byt/NP na první termín a do týdne nedostanete do schránky lístek o druhém termínu, obráťte se e-mailem na firmu, nebo přes sms na odečitatele/montážního technika. Není-li schránka označená stejně jako byt/NP, přebíráte na sebe zodpovědnost za případné nedoručení informací vztahující se k Vašemu bytu/NP.
  3. Pokud ani na druhý termín nemůžete zpřístupnit byt/NP, můžete si na základě pokynů na kartičce ve schránce (popř. na níže uvedeném e-mailu), objednat na firmě třetí termín montáže v době pro Vás vhodné (ovšem už za úhradu).

zpět na předchozí stránku

  • Prosíme s odečítatelem/montážním technikem komunikovat pomocí SMS nebo e-mailu, aby tato komunikace zůstala zaznamenána.
  • Navíc odečítatel/montážní technik, pokud vykonává zrovna svoji činnost, nemůže telefonní hovory přijímat.
  • Firma může zodpovídat pouze za dodržení termínů uvedených na firemních oznámeních.
  • Za termíny domluvené Vámi přímo s odečitateli/montážními techniky nemůže firma nést zodpovědnost, protože o nich neví, a nemůže prověřovat jejich splnění. Firma ručí pouze za termíny na oznámeních, popř. za individuální termíny dohodnuté přes firmu za úhradu.

Děkujeme za Vaši spolupráci

Řešit montáž e-mailem

© I. RTN s.r.o.