#

Dodělávka

IRTN dodelavka
Dodělávka se provádí v bytech nezpřístupněných pro montáž na 1. a 2.termín. Pro řešení dodělávky v bytě, musí dojít ke zpřístupnění bytu. Níže uvádíme několik informací o průběhu dodělávky

Jak postupovat při dodělávce

 
 1. Objednávku dodělávky podávejte písemně pomocí formuláře pro zaslání objednávky (ve výjimečných případech dopisem).
 2. V objednávce je třeba vždy uvést přesnou adresu bytu, kde se dodělávka bude provádět.
 3. V objednávce je třeba vždy uvést kromě Vaši e-mailové adresy i Vaše telefonní číslo (bez telefonního čísla nemůžeme dojednat návštěvu bytu).
 4. V případě, že je objednávka v pořádku, obdržíte do 3 pracovních dnů e-mailem potvrzení o Vaší objednávce.
 5. Na Vámi uvedené telefonní číslo se do 5 pracovních dnů ozve telefonicky technik a domluví si s Vámi návštěvu bytu.
 6. Pověřte někoho, aby na dobu telefonicky dohodnutou zpřístupnil byt/NP (člen rodiny, kamarád, soused, apod.).
 7. Zkontrolujte, zda je byt/NP označen jménem nebo, (v případě, že jméno není uvedeno), číslem bytu/NP.
 8. Prověřte, zda fungují všechny Vaše zvonky (pokud ne, sdělte tuto informaci s pokynem, co dělat).
 9. V případě, že vše proběhne jak má, bude dodělávka provedena.
 10. U dodělávky uhradíte na místě v hotovosti technikovi náklady spojené s výjezdem na individuální termín. Vlastní zařízení a cena prvotní montáže bude fakturována SVJ, majiteli objektu nebo správci (není-li ve smlouvě uvedeno jinak). Technik Vám vystaví příjmový pokladní doklad.
 11. V případě nezpřístupnění bytu, bude objednávka dodělávky ukončena.

Děkujeme za Vaši spolupráci

MOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

© I. RTN s.r.o.