#

Podzimní WEBINÁŘ zastropování cen + jak to vypadá s legislativou na rozúčtování se setkal s mimořádným zájmem

Oba běhy WEBINÁŘE, dopolední i odpolení měly celkem 335 shlédnutí. Velký zájem byl i o materiály ze semináře a po jeho skončení jsme obdrželi 120 e-mailů.