#

Co dělat nehodí-li se Vám první řádný termín odečtu/montáže

  1. Nevolat odečitateli/montážnímu technikovi, že na první termín nebudete doma (zjistí to sám) a být připraveni na druhý termín, který Vám bude oznámen lístkem vhozeným do Vaší označené schránky.

Pokud jste nemohli zpřístupnit byt/NP na první termín a do týdne nedostanete do schránky lístek o druhém termínu, obráťte se e-mailem na firmu, nebo přes sms na odečitatele. Není-li schránka označená stejně jako byt/NP, přebíráte na sebe zodpovědnost za případné nedoručení informací vztahující se k Vašemu bytu/NP.

    1. Pokud ani na druhý termín nemůžete zpřístupnit byt/NP, můžete si na základě pokynů na kartičce ve schránce (popř. na níže uvedeném e-mailu), objednat na firmě třetí termín odečtu/montáže v době pro Vás vhodné (ovšem už za úhradu).
  1.  

zpět na předchozí stránku


  • Prosíme s odečítatelem/montážním technikem komunikovat pomocí SMS nebo e-mailu, aby tato komunikace zůstala zaznamenána.
  • Navíc odečítatel/montážní technik, pokud vykonává zrovna svoji činnost, nemůže telefonní hovory přijímat.
  • Firma může zodpovídat pouze za dodržení termínů uvedených na firemních oznámeních.
  • Za termíny domluvené Vámi přímo s odečitateli/montážními techniky nemůže firma nést zodpovědnost, protože o nich neví, a nemůže prověřovat jejich splnění. Firma ručí pouze za termíny na oznámeních, popř. za individuální termíny dohodnuté přes firmu za úhradu.

Děkujeme za Vaši spolupráci

I.RTN první rozúčtovací I.RTN samoodečet ODEČET návod

 

řešit odečet e-mailem

© I. RTN s.r.o.