#

Nový web

Vítáme Vás na našem nově graficky zpracovaném webu.

Naše původní webové stránky, které mimochodem tvořil mladý muž, který dnes pracuje ve firmě Facebook v Londýně, přece jen neodpovídaly požadavkům dneška, zejména pro přístup z mobilu.

Protože se řídíme pravidlem – co funguje neměnit – snažili jsme se zachovat to, oč jsme se leta snažili, tzn. přehlednost, návodovost, snadnou orientaci a odbornost. Zda se nám to podařilo posoudíte sami