#

Energetická krize – snižování teploty – NEZASAHOVAT DO VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY

Bedlivě sledujeme informace ohledně snižování teploty v bytech. Nemůžeme se ubránit pocitu, že tak nekvalifikovanou diskusi ve sdělovacích prostředcích jsme již dlouho neviděli.

Přitom pro bytové domy se společným vytápěním je situace velice jednoduchá a přehledná: Není třeba dělat nic jiného, než upravit teplotu topné vody, neboli topnou křivku. Ano, za topnou křivku zodpovídá majitel domu, ale upravuje ji buď dodavatel tepla, nebo provozovatel kotelny v domě.

Teplota vytápěných prostor je stanovena legislativou, a v případě, že bude vláda požadovat snížení teplot (a vězme, že snížení teploty o 1°C znamená snížení nákladů minimálně o 6%), tak potom musí stanovit nějakou legislativní výjimku. Teprve na základě této výjimky požádá majitel objektu dodavatele tepla o změnu smlouvy a úpravu topné křivky směrem dolů. Záměrně neuvádíme slovo snížení, ale úpravu, protože náběhová fáze by měla zůstat pokud možno zachována a změnit by se měla až vytápěcí fáze.

Z toho co tady bylo řečeno jednoznačně vyplývá – NEZASAHOVAT DO VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY.

My tohle vše podrobně budeme prezentovat na našich seminářích/webinářích, ale teď je třeba zachovat klid a maximálně s dodavatelem tepla předjednat úpravu topné křivky, ale není vyloučeno, že s tím v rámci vývoje situace přijde sám dodavatel tepla.