Kalorimetry ověřené po 1. 7. 2024 budou mít nově platnost ověření 5 let.

Na základě vyhlášky č. 127/2024 budou mít od 1. 7. 2024 kalorimetry nově platnost 5 let.

Od 1. 7. 2024 budou mít nově ultrazvukové vodoměry platnost ověření 8 let.

Na základě vyhlášky č. 127/2024 budou mít nově ultrazvukové vodoměry platnost ověření 8 let.

Od 1. 1. 2024 budou probíhat kontroly splnění povinnosti bytových domů nechat si zkontrolovat svůj systém vytápění

Tímto upozorňujeme naše zákazníky na nutnost nechat si zkontrolovat svojí otopnou soustavu autorizovaným energetickým specialistou.  Za nesplnění této povinnosti může Státní energetická inspekce ukládat pokuty.

Protože my tuto službu nemůžeme poskytovat, přikládáme odkaz na seznam autorizovaných energetických specialistů, kteří jediní jsou ze zákona oprávněni tuto kontrolu systému vytápění provést.

Odkaz na seznam energetických specialistů

https://www.mpo-enex.cz/experti/

Odkaz na článek MPO  o povinné kontrole systému vytápění

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-jak-je-to-s-povinnosti-kontroly-systemu-vytapeni—277724/

Jak doručovat od 1.1.2024 příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a teplé vody.

  • poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb pravidelně měsíčně do konce následujícího kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak)
  • Povinnost se považuje za splněnou, i pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb prokazatelně vyrozumí.
  • z toho vyplývá, že ti co mají zobrazení spotřeby on-line, musí toto od 1.1.2024 zpřístupnit všem příjemcům služeb (uživatelům, vlastníkům bytů).

Od 1.1.2024 musí některé objekty již doručovat příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a teplé vody.

  • jedná se o objekty, kde mají nainstalována dálkově odečitatelná měřidla měřící spotřebu tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátory)
  • za dálkově odečitatelná se v tomto případě považují ale pouze ta zařízení, která sama (LoRa) nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení (sběrnice) umožňují provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů

Od 14/9/2023 platí nová vyhláška 274/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům ve znění vyhlášky 376/2021 Sb.

Zemřela paní Věra Brodecká

Jak je to s dálkovými odečty dle nové legislativy

Vzhledem k poněkud nepřehledné situaci v české legislativě přinášíme přehled toho,  jak je to s poviností instalovat dálkově odečitatelné měřiče.

Prezentace dálkové odečty 2023

 

Do nového roku s novým zákonem o rozúčtování

Doslova v posledních dnech roku byla schválena novela zákona o rozúčtování nákladů na teplo, vodu a ostatní služby spojené  s užíváním bytů, která je uvedena ve sbírce 424/2022.

Novela zákona 67/2013 Sb. prošla beze změny senátem, už se čeká jen, až vyjde ve sbírce

Návrh novely zákona 67/2013  Sb. (o rozúčtování) byl přijat ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, nyní se jen čeká až vyjde ve sbírce zákonů.

Tato novela výrazně posunuje termíny uvedené v EED. Zejména termín informace o měsíční spotřebě se posouvá na 1.1.2027. To ale platí pouze pro objekty, které nemají nainstalovány sběrnice. Pro ty tato povinnost bude platit již od 1.1.2024