#

Bytové domy – zdroj příjmů i povinností

Na trh se dostalo nové aktualizované vydání této knihy. Naše pracovnice Věra Brodecká, která v současnosti patří k největším odborníkům v oblasti rozúčtování nákladů na teplo a vodu, je jedním ze spoluautorů uvedené knihy

V případě, že o uvedenou knihu máte zájem, můžete ji zakoupit přes níže uvedený odkaz

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/bytove-domy-zdroj-prijmu-i-povinnosti.p6546.html